Το εγχειρίδιο ανάπτυξης του ποδοσφαίρου

Το εγχειρίδιο ανάπτυξης του ποδοσφαίρου

Έντυπη μορφή απέκτησε το νέο αναπτυξιακό πλάνο της Ελληνική Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας «Μπάλα Παντού», το οποίο υλοποιείται ήδη με σχεδιασμό και ευθύνη της Διεύθυνσης Στρατηγικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Τεχνική Επιτροπή και την Επιτροπή Εθνικών Ομάδων.

Η νέα πλούσια έκδοση της Ε.Π.Ο. περιλαμβάνει τους τέσσερις βασικούς πυλώνες ανάπτυξης:

Τις Εθνικές Ομάδες
Το Γυναικείο Ποδόσφαιρο
Την Εκπαίδευση και,
Τα grassroots

Βασικός στόχος της Ομοσπονδίας είναι αυτή η πρωτοβουλία να συνδράμει αποφασιστικά στην προβολή, στην κοινωνία, των αξιών που πρεσβεύει το ποδόσφαιρο, στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών άθλησης για όλους, στην ενιαία εκπαίδευση και την αναδιοργάνωση της λειτουργίας των Εθνικών Ομάδων μικρών ηλικιών.

Το αναπτυξιακό πλάνο έχει ορίζοντα εξαετίας και το συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο δεν τέθηκε τυχαία: το επέβαλαν ουσιαστικοί και συμβολικοί λόγοι, καθώς το 2024 συμπληρώνονται 20 χρόνια από την κατάκτηση του EURO 2004.

Φιλοδοξεί να κινητοποιήσει -μεθοδικά και με σχέδιο- ένα ευρύτατο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και όλων των σύγχρονων προπονητικών και λοιπών τεχνοκρατικών εργαλείων και μεθόδων, θα αναβαθμίσει την ποδοσφαιρική εικόνα σε όλη την επικράτεια.

Το δίγλωσσο έντυπο (ελληνικά-αγγλικά) του πλάνου ανάπτυξης, θα αποσταλεί σε όλες τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων, στις διεθνείς ποδοσφαιρικές αρχές και ξένες ομοσπονδίες, καθώς και σε αθλητικούς και κοινωνικούς φορείς.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, η έκδοση θα επικοινωνηθεί για το κοινό σε ηλεκτρονική μορφή.